ORGANISATIE STICHTING de SPORTWERELD

Stichting de SPORTWERELD bevordert sporthistorisch onderzoek en documentatie en zet zich in voor het behoud van het sportief erfgoed met bijeenkomsten, lezingen, studiedagen en uitgifte van het gelijknamige magazine. Historici, sociale wetenschappers, sportbestuurders, journalisten, verzamelaars, sporters en vele anderen zijn betrokken bij De Sportwereld.

Stichting de Sportwereld wil een platform zijn voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis over de geschiedenis en achtergronden van de sport in Nederland.

Om deze missie te realiseren heeft de Stichting de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het uitgeven van het magazine de Sportwereld waarin (populair)wetenschappelijke en journalistieke artikelen, interviews en boekbesprekingen worden gepubliceerd.
  • Het jaarlijks organiseren van één of meer bijeenkomsten, lezingen of studiedagen over onderwerpen gerelateerd aan het vakgebied.
  • Het opzetten van een digitale strategie voor het delen van kennis die mede is gericht op het identificeren van Nederlands sporterfgoed.

BESTUUR

Fons Kemper | Voorzitter a.i.
Aad Haverkamp | Secretaris
Jelle Zondag | Penningmeester
Marjet Derks | Algemeen lid
Jurryt van de Vooren | Algemeen lid
Daniël Rewijk | Algemeen lid

REDACTIE

Jan Luitzen

Jan Luitzen
redactie@desportwereld.nl

Wim ZonneveldWim Zonneveld

redactie@desportwereld.nl

Marnix Koolhaas

Marnix Koolhaas

redactie@desportwereld.nl

Pascal Delheye

Pascal Delheye

redactie@desportwereld.nl

JAARVERSLAGEN

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

OUD-BESTUURSLEDEN

Maarten van Bottenburg
Pieter Breuker (erelid)
Remco van Dam
Nico van Horn (erelid)
Gerard van den Houten (erelid)
Thijs Kemmeren
Eric Lagendijk
Jan de Leeuw
Peter Los
Edwin Luttik
Peter-Jan Mol (erelid)
Paul Mulder
Annemie Ploeger
Sven Portz
Jan van der Putten
Susan Smit
Oscar Steens (erelid)
Theo Stevens
Ruud Stokvis
Sjoerd van Tiel (erelid)