Pascal Delheye (1978) studeerde lichamelijke opvoeding, sportmanagement en geschiedenis aan de KU Leuven en de Université Claude Bernard Lyon I. Zijn doctoraatsonderzoek over de verwetenschappelijking van de lichamelijke opvoeding werd bekroond met de Young Investigators Award van het European College of Sport Science. Na postdoctoraal onderzoek aan de KU Leuven en de University of California, Berkeley (VS), werd hij in 2008 professor aan de KU Leuven waar hij onder meer sportgeschiedenis doceert. Van 2003 tot 2008 was hij hoofdredacteur van Sportimonium, het Belgische tijdschrift voor sportgeschiedenis. Hii publiceerde breed over de geschiedenis van de sport in België en redigeerde in 2014 Making Sport History: Disciplines, Identities and the Historiography of Sport (Routledge, London & New York).

Contact