INSTITUTEN
  • ASSH was founded in 1983 at the fourth Sporting Traditions Conference. It has since then grown to be one of the world’s largest sports history organisations. ...

  • Het Huygens ING onderzoekt teksten en bronnen uit het verleden met behulp van nieuwe methoden en technieken. Op deze manier hoopt het een beter begrip te kunnen krijgen e...

  • Het Mulier Instituut is een stichting die zich inzet om de sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het gebied van sport te bevorderen. Onde...

  • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Sinds november 2006 is ook de Experience geopend en zijn de archieven vi...

  • Medailles, kleding, foto's, oorkondes: het zijn voorwerpen die gezamenlijk het verhaal vertellen van de Nederlandse Olympische en Paralympische sport....